Tagged: Şanlıurfa

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi Köyleri

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi Köyleri

Şanlıurfa İli Birecik İlçesi Köyleri     »  Abdallı Köyü »  Akarçay Köyü »  Akpınar Köyü »  Almaşar Köyü »  Altınova Köyü »  Arslanlı Köyü »  Aşağı...