Kuran-ı Kerim Kaç Cüz, Hangi Sure Hangi Cüzde?

KuranKİTABIMIZ KURAN-I KERİMİ TANIYALIM

 

 

Kuran-ı Kerim Kaç Cüzdür, Hangi Sure Hangi Cüzde, Hangi Cüz Hangi Sahife ve Sureleri Kapsıyor.

Kitabımız Kur’an-ı Kerim 30 Cüzdür, Her Cüz İçinde Bulunan Sure ve Ayet Sayıları Aşağıdadır.

1. Cüz

1. Fatiha Suresi – 7 Ayet, 2. Bakara Suresi – 286 Ayet ( 142. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 1 ve 20. Sayfalar

2. Cüz

2. Bakara Suresi (142. Ayetten 253. Ayete Kadar)
Sayfa Olarak – 20 ve 40. Sayfalar

3. Cüz

2. Bakara Suresi (253. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 3. Al-İ İmran Suresi 200. Ayetten ( 92. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 40 ve 60. Sayfalar

4. Cüz

3. Al-İ İmran Suresi ( 92. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ) 4. Nisa Suresi – 176 Ayet ( 24. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 60 ve 80. Sayfalar

5. Cüz

4. Nisa Suresi ( 24. Ayetten 148. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 80 Ve 100. Sayfalar

6. Cüz

4. Nisa Suresi ( 148. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 5. Maide Suresi – 120 Ayet ( 83. Ayete Kadar)
Sayfa Olarak – 100 Ve 120. Sayfalar

7. Cüz

5. Maide Suresi ( 83. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 6. En’am Suresi – 165 Ayet ( 111. Ayete Kadar)
Sayfa Olarak – 120 Ve 140. Sayfalar

8. Cüz

6. En’am Suresi ( 111. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 7. A’raf Suresi – 206 Ayet ( 88. Ayete Kadar)
Sayfa Olarak – 140 Ve 160. Sayfalar

9. Cüz

7. A’raf Suresi ( 88. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 8. Enfal Suresi – 75 Ayet ( 41. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 160 ve 180. Sayfalar

10. Cüz

8. Enfal Suresi ( 41.Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 9. Tevbe Suresi – 129 Ayet ( 94. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 180 ve 200. Sayfalar

11. Cüz

9. Tevbe Suresi ( 94. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 10. Yunus Suresi – 109 Ayet, 11. Hud Suresi – 123 Ayet ( 6. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 200 ve 220. Sayfalar

12. Cüz

11. Hud Suresi ( 6. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ) 12. Yusuf Suresi – 111 Ayet ( 44. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 220 ve 240. Sayfalar

13. Cüz

12. Yusuf Suresi ( 44. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ), 13. Ra’d Suresi – 43 Ayet, 14. İbrahim Suresi – 52. Ayet Sayfa Olarak – 240 ve 260. Sayfalar

14. Cüz

15. El-Hicr Suresi – 99 Ayet, 16. Nahl Suresi – 128 Ayet
Sayfa Olarak – 260 ve 280. Sayfalar

15. Cüz

17. El-İsra Suresi – 111 Ayet, 18. Kehf Suresi – 110 Ayet ( 75. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 280 ve 300. Sayfalar

16. Cüz

18. Kehf Suresi ( 75. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 19. Meryem Suresi – 99 Ayet, 20. Ta-ha Suresi – 135 Ayet
Sayfa Olarak – 300 ve 320. Sayfalar

17. Cüz

21. El-Enbiya Suresi – 112 Ayet, 22. Hac Suresi – 78 Ayet
Sayfa Olarak – 320 ve 340. Sayfalar

18. Cüz

23. El-Mü’minun Suresi – 118 Ayet, 24. Nur Suresi – 64 Ayet, 25. Furkan Suresi – 77. Ayetten ( 12. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 340 ve 360. Sayfalar

19. Cüz

25. Furkan Suresi ( 12. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 26. Şuara Suresi – 227 Ayet, 27. Neml Suresi – 93 Ayet ( 56. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 360 ve 380. Sayfalar

20. Cüz

27. Neml Suresi ( 56. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 28. Kasas Suresi – 88 Ayet, 29. Ankebut Suresi – 69 Ayet ( 46. Ayete Kadar )
Sayfa Olarak – 380 ve 400. Sayfalar

21. Cüz

* 29. Ankebut Suresi ( 46. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.),
* 30. Rum Suresi – 60 Ayet,
* 31. Lokman Suresi – 34 Ayet,
* 32. Secde Suresi – 30 Ayet,
* 33, Ahzab Suresi – 73 Ayet ( 31. Ayete Kadar)

Sayfa Olarak – 400 ve 420. Sayfalar

22. Cüz

* 33. Ahzab Suresi ( 31. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),
* 34. Sebe’ Suresi – 54 Ayet,
* 35. Fatır Suresi – 45 Ayet,
* 36. Yasin Suresi – 83 Ayet ( 28. Ayete Kadar )

Sayfa Olarak – 420 ve 440. Sayfalar

23. Cüz

* 36. Yasin Suresi ( 28. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. )
* 37. Saffat Suresi – 182 Ayet,
* 38. Sad Suresi – 88 Ayet,
* 39. Zümer Suresi – 75 Ayet ( 32. Ayete Kadar )

Sayfa Olarak – 440 ve 460. Sayfalar

24. Cüz

* 39. Zumer Suresi ( 32. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),
* 40. Mu’min Suresi – 85 Ayet,
* 41. Fussilet Suresi – 54 Ayet ( 47. Ayete Kadar )

Sayfa Olarak – 460 ve 480. Sayfalar

25. Cüz

* 41. Fussilet Suresi ( 47. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.),
* 42. Şura Suresi – 53 Ayet,
* 43. Zuhruf Suresi – 89 Ayet ,
* 44. Duhan Suresi – 59 Ayet,
* 45. Casiye Suresi – 37 Ayet ( 33. Ayete Kadar)

Sayfa Olarak – 480 ve 500. Sayfalar

26. Cüz

* 45. Casiye Suresi ( 33. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),
* 46. Ahkaf Suresi – 35 Ayet,
* 47. Muhammed Suresi – 38 Ayet,
* 48. Fetih Suresi – 29 Ayet,
* 49. Hucurat Suresi – 18 Ayet,
* 50. Kaf Suresi – 45 Ayet,
* 51. Zariyat Suresi – 60 Ayet ( 31. Ayete Kadar )

Sayfa Olarak – 500 ve 520. Sayfalar

27 .Cüz

* 51. Zariyat Suresi ( 31.Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),
* 52. Tur Suresi – 49 Ayet,
* 53. Necm Suresi – 62 Ayet,
* 54. Kamer Suresi – 55 Ayet,
* 55. Rahman Suresi – 78 Ayet,
* 56. Vakı’a Suresi – 96 Ayet,
* 57. Hadid Suresi – 29 Ayet

Sayfa Olarak – 520 ve 540. Sayfalar

28. Cüz

* 58. El-Mücadele Suresi – 22 Ayet,
* 59. Haşr Suresi – 24 Ayet,
* 60. Mümtehine Suresi – 13 Ayet,
* 61. Saff Suresi – 14 Ayet,
* 62. Cum’a Suresi – 11 Ayet,
* 63. Münâfikûn Suresi – 11 Ayet,
* 64. Teğabun Suresi – 18 Ayet,
* 65. Talak Suresi – 12 Ayet,
* 66. Tahrim Suresi – 12 Ayet

Sayfa Olarak – 540 ve 560. Sayfalar

29. Cüz

* 67. Mülk Suresi – 30 Ayet,
* 68. Kalem Suresi – 52 Ayet,
* 69. Hakka Suresi – 52 Ayet,
* 70. Me’aric Suresi – 44 Ayet,
* 71. Nûh Suresi – 28 Ayet,
* 72. Cin Suresi – 28 Ayet,
* 73. Müezzemmil Suresi – 20 Ayet,
* 74. Muddesir Suresi – 56 Ayet,
* 75. Kıyame Suresi – 40 Ayet,
* 76. İnsan Suresi – 31 Ayet,
* 77. Murselat Suresi – 50 Ayet

Sayfa Olarak – 560 ve 580. Sayfalar

30. Ve Son Cüz

* 78. Nebe’ Suresi – 40 Ayet,
* 79. Nazi’at Suresi – 46 Ayet,
* 80. Abese Suresi – 42 Ayet,
* 81. Tekvir Suresi – 29 Ayet,
* 82. İnfitar Suresi – 19 Ayet,
* 83. Mutaffifin Suresi – 36 Ayet,
* 84. İnşikak Suresi – 25 Ayet,
* 85. Bürüç Suresi – 22 Ayet,
* 86. Tarık Suresi – 17 Ayet,
* 87. A’la Suresi – 19 Ayet,
* 88. Ğaşiye Suresi – 26 Ayet,
* 89. Fecr Suresi – 30 Ayet,
* 90. Beled Suresi – 20 Ayet,
* 91. Şems Suresi – 15 Ayet,
* 92. Leyl Suresi – 21 Ayet,
* 93. Duha Suresi – 11 Ayet,
* 94. İnşirah Suresi – 8 Ayet,
* 95. Tin Suresi – 8 Ayet,
* 96. Alak Suresi – 19 Ayet,
* 97. Kadr Suresi – 5 Ayet,
* 98. Beyyine Suresi – 8 Ayet,
* 99. Zilzal Suresi – 8 Ayet,
* 100. Adiyat Suresi – 11 Ayet,
* 101. Karia Suresi – 11 Ayet,
* 102. Tekasür Suresi – 8 Ayet,
* 103. Asr Suresi – 3 Ayet,
* 104. Hümeze Suresi – 9 Ayet,
* 105. Fil Suresi – 5 Ayet,
* 106. Kureyş Suresi – 4 Ayet,
* 107. Maun Suresi – 7 Ayet,
* 108. Kevser Suresi – 3 Ayet,
* 109. Kafirun Suresi – 6 Ayet,
* 110. Nasr Suresi – 3 Ayet,
* 111. Tebbet Suresi – 5 Ayet,
* 112. İhlas Suresi – 4 Ayet,
* 113. Felak Suresi – 5 Ayet,
* 114. Nas Suresi – 6 Ayet.

Sayfa Olarak – 580 ve 603. Sayfalardır

You may also like...

Bir yanıt yazın